mới nhất

Bảng Giá Up Đệ Thuê Của Shop

Shop Bán Nick - Nhận Up Sức Mạnh Đệ Tử + Giảm Sức Mạnh☢ ☢ ☢ thuê up sm đt trên 15tr cần 1/4 ct : adr13, xht, xên con, dracula
- - - - - - - - - - - - - βảng ɠiá - - - - - - - - - - - - -
⇰ mốc 1.5tr - 10tr sm : - 30 ngọc 1tr sm = 5.000ᶞ tcsr
⇰ mốc 10tr - 20tr sm : - 60 ngọc 1tr sm= 5.000ᶞ tcsr ⇰ mốc 20tr - 80tr sm : - 100 ngọc 1tr sm = 1.000ᶞtcsr <br>
⇰ mốc 80tr - 149tr sm : - 100 ngọc 1tr sm = 1.000ᶞ tcsr
⇰ thuê bằng vàng tính x1600<br>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 150 TR SM - 1TỈ 499TR- - - -
⇰ Trọn gói kame lv7
150tr sm - 1tỉ499tr sm - 200 ngọc 100.000ᶞ tcsr
úp lẻ 100tr sm = 10.000ᶞ tcsr
⇰ Trọn gói antomic lv7
- 100 ngọc 150.000ᶞ tcsr
úp lẻ 100tr sm = 10.000ᶞ tscr


Người Làm  : 
https://www.facebook.com/dap.doi.3
0 Bình Luận Về Bài Viết: "Bảng Giá Up Đệ Thuê Của Shop"